Pandemrix

03Sep09

Det vaccin som planeras för Sverige heter Pandemrix och tillverkas av GlaxosSmithKlein.

Från emea.europa.eu (pdf):

Efter blandning erhålls en dos (0,5 ml) som innehåller:
Inaktiverat, spjälkat influensavirus, innehållande antigen(odlat i ägg) motsvarande:
A/VietNam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14) 3,75 mikrogram**
Adjuvans AS03 innehåller skvalen (10,69 milligram),DL-α-tokoferol (11,86 milligram) och polysorbat 80 (4,86 milligram).
Injektionsflaskan med suspension:
Polysorbat 80
Oktoxinol 10
Tiomersal
Natriumklorid (NaCl)
Dinatriumvätefosfat (Na2HPO4)
Kaliumdivätefosfat (KH2PO4)
Kaliumklorid (KCl)
Magnesiumklorid (MgCl2)
Vatten för injektionsvätskor

Injektionsflaskan med emulsion:
Natriumklorid (NaCl)
Dinatriumvätefosfat (Na2HPO4)
Kaliumdivätefosfat (KH2PO4)
Kaliumklorid
Vatten för injektionsvätskor

–     –    –    –    –    –    –    –    –

Zarah’s sida

Betænkeligheder under en pandemisk influenza-situation – varningar på danska

Vad vi har kunnat läsa oss till så varnar experter framför allt för skvalén och Tiomersal (som innehåller kvicksilver).

Skvalén

squalene på engelska, detta är en sk adjuvant som man använder som en sorts förstärkning som aktiverar immunförsvaret. Men detta är ingen ofarlig substans, man tror att det var detta som orsakade Gulfkrigssyndromet hos 25% av de amerikanska soldater som blev vaccinerade i sambank med det första Gulfkriget 1990. Kan det verkligen vara sant att Pandemrix innehåller 1 miljon gånger mer skvalén än vaccinet från Gulfkriget?!!

Anders Bruun Laursen :

”Den genomsnittliga mängden skvalén som injicerades i amerikanska soldater på hemmaplan och utomlands i anthrax-vaccinet under och efter Gulfkriget var 34,2 mikrogram per miljarder mikrogram vatten.”

”vaccinet Pandemrix innehåller 10,68 mg skvalén per 0,5 ml. Det är lika med 2.136.0000 mikrogram per miljarder mikrogram vatten, dvs en miljon gånger mer skvalén per dos…

Det finns all anledning att tro att detta kommer att göra människor sjuka i mycket högre utsträckning än 1990/91. Detta förefaller mig mordiskt.”

Anders Bruun Laursens websida

squalene-effekten.blogspot.com
ADVERSE EFFECTS OF ADJUVANTS IN VACCINES Viera Scheibner
ANTI-SQUALENE ANTIBODIES LINK GULF WAR SYNDROME TO ANTHRAX VACCINE
Squalene: The Swine Flu Vaccine’s Dirty Little Secret Exposed

Illegal vaccine link to Gulf war syndrome – guardian.co.uk 30 juli 2001

The illness known as Gulf war syndrome looks likely to have been caused by an illegal vaccine ”booster” given by the Ministry of Defence to protect soldiers against biological weapons, according to the results of a new series of tests.

Scientists in the United States found that symptoms of the illness were the same for service personnel who received the injections whether or not they served in the Gulf.

The common factor for the 275,000 British and US veterans who are ill appears to be a substance called squalene, allegedly used in injections to add to their potency. Such an action would have been illegal. Squalene is not licensed for use on either side of the Atlantic because of potential side effects.

Ett kapitel ur Gary Matsumotos bok Vaccine-A om vacciner och skvalen (på engelska).

***

Rolf Forslund:

”Blev just tipsad om en svensk studie som även visade att Skvalen (eng. Squalene) har använts experimentellt för att framkalla autoimmuna sjukdomar. Så problematiken med detta vaccin kan ju inte bara bortförklaras….”


Tiomersal

Från amalgamskadefonden.se:

Efter åratal av kamp mot användningen av kvicksilver i amalgam och i många andra produkter fick vi äntligen ett förbud den 1 juni i år.

Men den 24 juli – mindre än två månader efter förbudet – avslöjade Jönköpingsposten att det nya vaccinet mot svininfluensan kommer att innehålla konserveringsmedlet tiomersal som är en kvicksilverförening som innehåller etylkvicksilver.

När jag fick veta detta kontaktade jag omgående professor Maths Berlin som är ordförande i Amalgamskadefondens vetenskapliga råd och anses vara en av världens mest välrenommerade kvicksilverforskare.

Maths Berlin blev djupt bekymrad över myndigheternas beslut att köpa in 18 miljoner vaccindoser med 5 mikrogram etylkvicksilver i varje dos till hela svenska befolkningen. Etylkvicksilver tar sig lätt in i hjärnan och kan vara farligare än metylkvicksilver. Det sönderfaller snabbt till oorganiskt kvicksilver som effektivt skadar hjärnans celler. När detta inträffar under hjärnans utveckling hos foster och barn kan oreparabla skador uppstå med ett livslångt lidande som följd.

Både Maths Berlin och undertecknad har kontaktat Läkemedelsverket och Socialstyrelsen och framfört skarpa synpunkter på beslutet att välja vaccin med etylkvicksilver som konserveringsmedel. Vi har begärt att Socialstyrelsen skall redovisa bedömningsunderlaget inför beslutet att välja ett vaccin med etylkvicksilver.

Via mejl har vi fått åtskillig information från Socialstyrelsen om beslutet men inget där vi kan finna att de redovisar något eget bedömningsunderlag. De hänvisar istället till Europeiska läkemedelsverkets (European Medicine Agencys som förkortas EMEA) bedömning som professor Berlin anser är felaktig på den punkten där de anger att tiomersalet skulle vara riskfritt. För ett sådant uttalande saknas underlag.

Det finns all anledning att oroa sig över situationen

Professor Maths Berlin anser nu att det finns all anledning att oroa sig över situationen.

– Det finns inget underlag som stöder att dosen 5 mikrogram etylkvicksilver i vaccinet är riskfritt och det finns dessutom underlag för skälig misstanke att det finns risker med den dosen av kvicksilver som finns i vaccinet. De undersökningar som Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och EMEA stöder sig på kan inte utesluta en betydande risk för påverkan på hjärnutvecklingen hos foster och barn, menar Berlin.

Ingenting utesluter att 1 % av barnen kan få hämmad hjärnutveckling

Maths Berlin ställer sig nu frågan hur många barn myndigheterna kan tillåta att bli skadade av kvicksilvret i vaccinet.

– Hittills har inte någon undersökning presenterats som utesluter att 1 % av de exponerade barnen kan få en hämning av hjärnutvecklingen. Omkring 1 miljon barn som är under 10 år kan komma att vaccineras och då kan detta drabba ett stort antal av dem. Om det finns misstanke om risker och det saknas underlag för att bedöma storleken på risken skall försiktighetsprincipen gälla. I detta fall har uppenbarligen myndigheterna nonchalerat försiktighetsprincipen vilket är helt oacceptabelt menar Berlin.


Läkemedelsbolaget som producerar Pandemrix är GlaxoSmithKline Biologicals. Företaget är världens ledande vaccinbolag. I sitt avtal med svenska staten friskriver sig tillverkaren allt ansvar för biverkningar och skador som kan uppkomma av vaccinet.

Ny artikel från amalgamskadefonden.se

– Det här är helt nytt för mig men bekräftar de farhågor jag har om riskerna med Tiomersal. Etylkvicksilver är betydligt giftigare för fostrets hjärnceller än metylkvicksilver. Med nuvarande kunskap kan man inte vara säker på att den dosen etylkvicksilver som finns i Pandemrix inte skulle kunna ge upphov till en hämmad hjärnutveckling hos foster och barn, menar Berlin


Forskarna som ligger bakom studien kunde visa att tiomersal ger allvarliga skador på mänskliga hjärnceller från foster vid extremt låga doser och att cellskadorna som uppkom liknade dem som återfinns i cellstudier på autistiska barn.

***

Anledningen till att vaccinet innehåller kvicksilver är att det levereras i 10-dosförpackningar, i och med att man går ner med nålen i flaskan flera gånger finns det risk för förorening. I normala fall använder man 1-dosförpckningar och då behövs inte kvicksilvret. Jag tycker att det verkar vårdslöst att inte ta sig tid att förpacka i 1-dos när det finns risk för allvarliga skador!

Yes Some of the H1N1 Vaccines/Swine Flu Shots Have Thimerosal/Mercury In Them
”Keep in mind that many parents of children with autism reported that their child received a shot from a multi-dose vial, and then saw the nurse throw the bottle away. Mercury is a heavy metal, and if the nurses who use that vial do not ”shake vigorously before use” then the mercury settles at the bottom and the last person to get a shot drawn from that vial gets a ”hot shot” with all the mercury in it.”

***

History of Thimerosal and Autism

***

”A doctor and vaccine expert tells Fox News that he will not give his kids the H1N1 shots because they are contaminated with deadly levels of Mercury(kvicksilver).”    VIDEO

***

En 1,5 timme lång video på engelska – om kopplingen mellan kvicksilver och autism och som undrar om vaccinationskampanjer är ett led i projekt för att reglera befolkningsmängden.
Ladda ner information från föredraget som pdf – HÄR . Mer material om kvicksilver och autism – HÄR.

David Ayoub, M.D. goes through the relations of Mercury to Autism as well its connections to “National Security Study Memorandum 200”; for population control. Showing its shocking connections to today’s G.A.V.I.
Are powerful forces really trying to help the poor people or could it be for another agenda; the sterilization of the poor? This is an upsetting video, so brace yourself.

***

Ännu en video om kvicksilver och autism, 54 min.
Autism: Overwhelming Evidence Vaccine injury

Annonser


No Responses Yet to “Pandemrix”

  1. Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: